Evaluation of Implementation of ICT in Teachers’ Colleges Project in Tanzania - Final Report

Publication date:
2014-05-28
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:26
Language:
English
Authors:
Bernt Andersson , Edephonce Ngemera Nfuka , Suleman Sumra , Paula Uimonen , Adam Pain
Description:
Detta är en utvärdering av IKT i Lärar Högskolor projekt (2005-2008) av ministeriet för utbildning och yrkesutbildning (MoEVT) i Tanzania. Alla (34) statliga lärarhögskolorna försågs med utbildning, aktuell IKT-utrustning och bredband anslutning. Utvecklings målet med projektet var att förbättra kvaliteten på utbildningen i Lärarnas Högskolor och skolor med integrera IKT i lärarutbildningen för att göra alla student-lärare IT-kunskaper och kunna använda IKT i undervisningen. Projektet drivs effektivt och det fanns ett stort engagemang från MoEVT, som bidrar till att övervinna initial problem. Utvärderingen konstaterar att målen mestadels var uppfyllda, men ett otillräckligt antal datorer och opålitliga internet anslutningar har varit hinder för beredning av student-lärare att lära ut IKT och använda IT i undervisningen.

PDF image