Evaluation of the Project “Defending Defenders in Crisis” - Final Report

Publication date:
2014-04-04
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:15
Language:
English
Authors:
Jessica Rothman , Ingrid Obery , Annika Nilsson
Description:
Utvärderingen bedömer effektivitet , hållbarhet , relevans och effektivitet i projektet " Att försvara försvarare i kris " som genomförs av koalitionen av afrikanska lesbiska ( CAL ) . CAL är en feministisk organisation som kämpar för kvinnors rättigheter , sexuell läggning och könsidentitet rättigheter ( Sogi ) samt sexuell och reproduktiv hälsa ; den enda organisationen i Afrika som representerar detta avsnitt av LGBTI befolkningen . Utvärderingen konstaterar att CAL är mycket relevant som organisation , och har bidragit till imponerande resultat , som omfattar en förskjutning i tänkande och språk sogi frågor om internationella och afrikanska nivå , som omfattar det civila samhällets organisationer , FN och Afrikanska kommissionen . CAL har bidragit till ökad organisatorisk och individuell kapacitet och rörelseuppbyggnad. Dessa resultat bedöms vara hållbar , även om den fientliga miljön kommer att kräva fortsatt aktivism . För att bli effektivare CAL måste förbättra sin kommunikation , styr-och organisationsförmåga. Det finns utrymme för förbättring i hur CAL närmar sig sitt arbete , särskilt när det gäller vara mer samarbete , deltagande och diplomatisk .

PDF image