Study on Sida’s work on human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons

Den här rapporten finns även i en svensk version "Studie av Sidas arbete med rättigheter för homosexuella, bisexuella, trans- och intersexuella personer" (Sida61698sv)

Publication date:
2014-02-11
Language:
English
Authors:
Annika Nilsson , Klara Lundholm , Erik Vågberg
Description:
Denna studie syftar till att redovisa utveckling och resultat av Sidas insatser på hbt-området fram till oktober 2013, att beskriva nuläget samt observerade framgångar och utmaningar.

PDF image