Sida’s Support to UNDP 2012*

Portfolio Overview Sida 2012

Publication date:
2014-02-07
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Under 2012 gjorde Sida 91 bidrag till FN: s utvecklingsprogram (UNDP), som uppgår till totalt 1284 MSEK av icke-kärnstöd **, 888 MSEK med humanitärt bidrag dras. UNDP är därmed Sidas största utveckling partner i FN-systemet, vilket motsvarar ungefär 1/5 av Sidas totala Multi-Bi stöd. 90% av Sidas samarbete med UNDP är på landnivå. Under 2012, Sveriges kärnstöd (tillhandahålls av utrikesministeriet, MFA) uppgick till 689 MSEK, vilket tillsammans med Sidas utbetalningar och en icke-kärn utbetalning från UD om 112 MSEK, gör Sverige den tredje största givaren övergripande till UNDP, efter Japan och USA.

PDF image

Download:
1,46 MB