Sida’s Support to the United Nations Population Fund (UNFPA) 2012

Portfolio Overview Sida 2012

Publication date:
2014-02-07
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Under 2012 bidrog Sida till 13 UNFPA projekt och program, med ett sammanlagt belopp om 462 MSEK. Detta var betydligt högre än under de föregående tre åren, till stor del beroende till en stor multi-UN regionalt program med UNFPA som erhåller bidrag avsedda för vidare kanalisera till olika FN-organ, bland annat UNFPA själv. bidragen UNFPA är huvudsakligen kategoriseras som hälsostöd men ett antal program redovisas som bidrar till demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Under 2012, 89% av finansieringen till UNFPA var för hälsosektorn. Utöver Sidas bidrag, ministeriet för utrikes Frågor förutsatt 446 MSEK som kärnstöd till UNFPA. Därför Sveriges totala finansiering av byrån uppgick till 908 MSEK under 2012.

PDF image