Sida’s Support to UNOPS

Portfolio Overview Sida 2012

Publication date:
2014-02-07
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Under 2012 gjorde Sida 6 utanför kärn bidrag till FN: s Offi ce för projekttjänster (UNOPS), totalt ett belopp på 241 MSEK. Detta är en betydande ökning från 53,5 Mkr i 2008, vilket visar att UNOPS blir allt mer viktigt för Sida. UNOPS är nu Sidas fi femtedel största utveckling partner i FN-systemet.

PDF image

Download:
1,44 MB