Review of Sida’s Programme for Development Research

Publication date:
2013-12-30
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:46
Language:
English
Authors:
Måns Fellesson , Mats Hårsmar
Description:
Detta är en översyn av Sidas program för utvecklingsforskning (U-forsk) att under lång tid har gett stöd till den svenska forskningen om relevans för utveckling och fattigdomsbekämpning. Frågeställningarna för översyn härrör från ett behov av att förstå betydelsen och roll i programmet i förhållande till förändringar som har ägt rum under perioden 2006-2012. För att ge en grund för vidare hantering av programmet granskarna har täckt ett brett spektrum av områden som övergripande betydelse, kvalitet, relevans och synergier till mer specifika och praktiska frågor som rör förvaltningen av programmet.

PDF image