A Review of Sida’s Meeting Point Programmes with the Swedish Trade Council and the Swedish Geological Survey - Final Report

Publication date:
2013-12-30
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:44
Language:
English
Author:
Karlis Goppers
Description:
Detta Detta är en halvtidsöversyn av Sidas Mötesplats programmen. Målen för Meeting Point programmen skulle främja och underlätta program inom ramen för ett bredare ekonomiskt samarbete. Sidas stöd till Meeting Point Program 2010-2013 var helt baserad på Sveriges strategi för aktörssamverkan och STC, Svenska Exportrådet nu Business Sverige (BS) och svenska geologiska undersökning SGS var på uppdrag av Sidas handledare. I halvtidsöversynen analyseras i vilken utsträckning Sidas finansiering av de två handledare STC (BS) och SGS har bidragit till målen som i de bilaterala strategier för Botswana och Namibia respektive. STC (BS) har utfört fler matcher än SGS, som har resulterade i etablerat samarbete. SGS har genomfört ett stort antal aktiviteter i form av möten och nätverk, men med några konkreta matchning och samarbetsresultat. Det anges i översynen vid halv vägar genom programmet är det ännu för tidigt att avgöra om utgångarna uppnåtts i respektive program kommer att leda till önskade effekter och konsekvenser och det övergripande målet för de program som är att ha en drivande roll i främja handel, affärsrelationer och institutionellt samarbete, vilket kommer att resultera i en hållbar aktörssamverkan (PDC) bygger på de partners ömsesidiga intressen.

PDF image