Sida’s Portfolio within Democracy, Human Rights and Public Administration in 2012

Portfolio Overview Sida 2013

Publication date:
2013-11-29
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Demokrati och mänskliga rättigheter är en av de tre tematiska prioriteringar i det svenska utvecklingssamarbetet som samt en sektor. Sidas arbete inom området styrs av The Policy för demokratisk utveckling och mänskliga Rättigheter i svenskt utvecklingssamarbete, 2010-2014. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och landkategorier under 2012.

PDF image