Sida’s Portfolio within Gender Equality 2012

Portfolio Overview Sida 2013

Publication date:
2013-11-29
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för en långsiktig demokratisk utveckling, samt för rättvis och hållbar ekonomisk tillväxt. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och makt att forma sina egna liv, bidra till och påverka våra samhällen. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till jämställdhet under 2012 med ett särskilt fokus på stöd till minskningen av könsrelaterat våld.

PDF image