Sida’s Portfolio within Water and sanitation 2012

Portfolio Overview Sida 2013

Publication date:
2013-11-29
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Rent dricksvatten och grundläggande sanitet är avgörande för människors överlevnad, hälsa och värdighet. Noggrann hantering av allt mer knappa vattenresurser är viktigt att säkerställa att miljön skyddas och en hållbar utveckling. Sida främjar effektiv, rättvis och hållbar användning och förvaltning vatten samt förbättrad tillgång till grundläggande sanitet och hygienfaciliteter. Avsikten med denna information uppgift är att ge en översikt över Sidas utbetalningarna till sektorn under 2012, fördelat på undersektorer och land / region.

PDF image