Evaluation of the Life and Peace Institute – LPI - Final Report

Publication date:
2012-03-01
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2012:20
Language:
English
Authors:
Finn Skadkaer Pedersen , Andre Kahlmeyer , Pontus Modéer
Description:
Den halvtidsutvärdering av Life and Peace-institutets (LPI) Sida-finansierade program för 2010 - 2012 var de viktigaste målen att ligga till grund för Sidas och LPI:s gemensamma bedömning av relevans och effektivitet i programmet. Utvärderingen omfattade LPI:s konfliktomvandlingsarbete i Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Somalia och Sudan.

PDF image