Mapping and Review of Sida’s Assistance to Land Policy Reform, Land Administration and Land Governance

Publication date:
2010-11-01
Series:
UTV Working Paper
Series number:
2010:13
Language:
English
Authors:
Bo Tengnäs , Ann-Katrine Myles , Henrik Alffram , Mats Lundberg
Description:
Det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam går tillbaka till slutet av 1960-talet. Sida har beslutat att genomföra en utvärdering av sitt utvecklingssamarbete med Vietnam i syfte att ge insikter i de resultat och erfarenheter från decennier av utvecklingssamarbete. Studien syftar också till att bidra till en bredare förståelse för var och varför det svenska utvecklingssamarbetet har varit framgångsrik och vad de viktigaste begränsande faktorerna har varit. Detta arbetsdokument genomfördes som en del av fas 1 av studien som fokuserade på dokumentation och inkluderade en beskrivning av insatser, sektorer, tematiska områden och lägen av samarbete under de olika perioder av utvecklingssamarbetet.

PDF image