Mainstreaming at Sida

Publication date:
2008-12-11
Series:
Newsletter – Sida Evaluations Newsletter
Series number:
2009:1
Language:
Swedish
Authors:
Joakim Molander , Verena Knippel
Description:
1. Mainstreaming at Sida; syntesrapport påvisar vanliga brister och ger rekommendationer till förbättringar 2. Nytt miljöledningssystem bygger på utvärderingsresultat

PDF image

Download:
61 KB