Perspectives on Poverty

43626

Publication date:
2001-04-23
Series:
POM Working Paper
Language:
English
Description:
Sveriges biståndsmyndighet Sida arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbetet stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.

PDF image

Download:
286,44 KB