Sidas miljöpolicy

Publication date:
2017-07-04
Language:
Swedish
Description:
I Sidas verksamhetsidé slås fast att ”vi finns för att stimulera hållbar utveckling och rädda liv” samt att ”vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdomen”. Vår omgivande miljö med välfungerande ekosystem och ett stabilt klimat utgör grunden för utveckling och för allt mänskligt liv. En hållbar förvaltning av jordens resurser är därför en förutsätt­ning för minskad fattigdom och hållbara sam hällen för nuvarande och kommande generationer. Miljömässig hållbarhet är även tätt sammankopplad med andra tvärfrågor, såsom rättighetsperspektivet, jämställdhet, och konfliktperspektivet.

PDF image

Download:
296,35 KB