Svenska myndigheter för hållbar utveckling

PILOT MED MILJÖ- OCH KLIMAT I FOKUS

Publication date:
2016-12-16
Language:
Swedish
Description:
Inom ramen för projektet ”Svenska myndigheter för hållbar utveckling” ger Sida ett så kallat designstöd till myndigheter så att de konkret kan bidra till genomförandet av Agenda 2030. Ett första steg är ett pilotprojekt med Naturvårdsverket inom klimat- och miljöområdet.

PDF image