Swedish development cooperation and its results in figures - 2015

Publication date:
2016-05-20
Language:
English
Publication type:
Fickfolder - Den här rapporten finns även i en svensk version
Description:
Fakta i fickformat om svenskt utvecklings samarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU mm.

PDF image