Learning From What Works: Strategic Analysis of the Achievements of the Israel-Palestine Human Rights Community Final Report

2015-11-13

Publication Author:
Jessica Montell
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)
Description:
2015:42 Sida Decentralised Evaluation / Alltför ofta är människorättsorganisationer och andra analytiker snabba med att avfärda resultaten av arbete med mänskliga rättigheter med tanke på de många kränkningar av de mänskliga rättigheterna som fortgår i Palestina och Israel. Därför är det än mer viktigt att lyfta fram de fall där människorättsorganisationer har lyckats påverka de mänskliga rättigheterna i positiv riktning. Situationen för mänskliga rättigheter i Palestina är fortsatt mycket dålig då systematiska kränkningar av deras rättigheter alltjämt fortsätter. Men att lära av de små resultaten inom mänskliga rättigheter är viktigt och behövt i den fortsatta strategiska planeringen av arbetet i en svår kontext.Alltför ofta är människorättsorganisationer och andra analytiker snabba med att avfärda resultaten av arbete med mänskliga rättigheter med tanke på de många kränkningar av de mänskliga rättigheterna som fortgår i Palestina och Israel. Därför är det än mer viktigt att lyfta fram de fall där människorättsorganisationer har lyckats påverka de mänskliga rättigheterna i positiv riktning. Situationen för mänskliga rättigheter i Palestina är fortsatt mycket dålig då systematiska kränkningar av deras rättigheter alltjämt fortsätter. Men att lära av de små resultaten inom mänskliga rättigheter är viktigt och behövt i den fortsatta strategiska planeringen av arbetet i en svår kontext.