Promoting Development by Proxy - An Evaluation of the Development Impact of Government Support to Swedish NGOs

Publication date:
2015-11-04
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1995:2
Language:
English
Authors:
Roger C. Riddell , Anthony Bebbington , Lennart Peck
Description:
Medel för utveckling stöd genom svenska enskilda organisationer har ökat Consid- ligt under de senaste 10 åren. Under dessa år ett antal studier och uppföljningar har gjorts av Sida och de enskilda organisationerna. 1993, SIDA beslutat att genomföra en bred och omfattande utvärdering av utvecklingen effekterna av det svenska stödet genom svenska enskilda organisationer. Svenska enskilda organisationer kan ansöka om finansiering av utvecklingsprojekt genom flera alternativa sätt i SIDA, men denna utvärdering fokuserar på den största: Stöd genom SIDA: s NGO division. Utvärderingen är baserad på fyra landsspecifika studier i Bolivia, Kenya och Zimbabwe, och sammanfattas i en sammanfattande rapport. I utvärderingen dras slutsatsen att de flesta NGO-projekt lyckas fulhlling deras omedelbara projektmål. Utvärderarna diskutera projekt mot partnerskap och delaktighet, innovativitet och reproduktionsförmåga, kapacitetsuppbyggnad, kön och miljöaspekter och hållbarhet. Utvärderarna anländer till diflerent och intressanta slutsatser. Utvärderarna rekommenderar ett antal åtgärder för att öka utvecklingen effekterna av stöd genom svenska enskilda organisationer. En av dessa är att förbättra riktlinjerna för icke-statliga ansökan om Sida-medel för att införliva den bredare utvecklingen kriterier. Det finns även rekommendationer för att säkerställa bättre samordning och bättre ömsesidigt lärande mellan organisationer i Sverige och i fält.

PDF image