BISTÅNDSBAROMETERN - MILJÖ OCH KLIMAT

Publication date:
2015-10-27
Language:
Swedish
Description:
Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar. Här presenterar vi resultatet av det svenska biståndet genom Sida inom miljö- och klimatområdet 2014.

PDF image