Support to Uganda's Water and Sanitation Sector from the 1980s Onwards

Reflections and Experiences

Publication date:
2015-10-07
Language:
English
Author:
Anders Karlsson
Description:
Rapporten ger en historisk beskrivning av och erfarenheter från Svergies stöd till Vatten - och Sanitetssektorn i Uganda sedan mitten av 1980-talet. Studien har genomförts som en desk study av Anders Karlsson, ASK AB. Studien är inte en utvärdering. Den är inte begränsad till endast Sveriges stöd till sektorn, utan omfattar utveckling och resultat i sektorn i stort, inklusive institutionella reformer och övergången till sektor program stöd. Studien är ett led att dokumentera vad Sverige gjort under mer än 20 års tid och innan Sverige fasar ut sitt stöd till sektorn under år 2010 i enlighet med Sveriges landstrategi för samarbete med Uganda 2009-2013.

PDF image