Swedish development cooperation and its results in figures - 2014

Publication date:
2015-06-26
Language:
English
Publication type:
Fickfolder - Den här rapporten finns även i en svensk version
Authors:
Francis Watkins , Annica Holmberg
Description:
Den svenska internationella utvecklingssamarbetet avslutas efter fjorton års givande av bistånd i Centralasien och man har begärt att Sveriges regering ska dokumentera detta stöd. Denna rapport ger en översikt av historien i det svenska utvecklingssamarbetet i Centralasien, inklusive hur medel fördelats och hur utfasningen genomförts. Målet var att skapa ett dokument som skulle vara både intressant läsning och samtidigt fungera som en form av institutionellt minne för Sida, för den svenska regeringen och för alla som är intresserade av utvecklingssamarbete i Centralasien.

PDF image