2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015-06-15

PublicationDescription:
2015 är ett avgörande år för det globala utvecklingssamarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och globala utvecklingsmål för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling ska antas av FN i september. / De nya målen för hållbar utveckling är nära knutna till den konferens om utvecklingsfinansiering som kommer att äga rum i Addis Abeba i juli. Där kommer det internationella samfundet att besluta om vilka resurser som behövs för att uppnå hållbar utveckling. De nya hållbara utvecklingsmålen påverkar också klimatförhandlingarna och FN:s klimatavtal som ska antas i Paris i december. Därför har EU-kommissionen utsett 2015 till Europaåret för utvecklingssamarbete (European Year for Development, EYD2015).