Sidas arbete med utvecklingsfinansiering

Publication date:
2015-05-22
Language:
Swedish
Description:
Sedan början av 2014 arbetar Sida i ett antal delprojekt med att utveckla nya innovativa former för utvecklingsfinansiering. Utvecklingsfinansiering handlar om hur de globala utvecklingsmålen i låginkomstländer ska finansieras samt hur biståndet kan katalysera och förena både privata och andra offentliga kapitalströmmar för att ge största möjliga utväxling i arbetet med att minska fattigdom.

PDF image