Evaluation of the project “Fostering Agricultural Markets Activity” (FARMA) - Final Report

2015-03-25

Publication Author:
Pier Giorgio Ardeni
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)
Description:
2015:7 Sida Decentralised Evaluation / Denna rapport innehåller resultat, slutsatser och rekommendationer från en utvärdering av projektet "Att främja jordbruks Marknader" (FARMA). Sida, som medfinansiär i FARMA, beställde av SIPU att genomföra denna utvärdering för att fastställa resultaten av den nuvarande intervention och bedöma möjligheten för ytterligare insatser inom sektorn för jordbruksstöd till små och medelstora företag.