The Non-State Actors Facility - Pact - Kenya (ACT!) Mid- Term Evaluation Report - Final Report

Publication date:
2014-12-30
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:68
Language:
English
Author:
Dr Richard Bagine
Description:
Halvtidsutvärderingen av programmet Changieni Rasilimali Facility i Kenya (2011-2014) som syftar till att granska och godkänna omfattningen som över 70 organisationer stöds under anläggningen genomfört sina projekt och aktiviteter; och ta reda på hur de bidrar till övergripande Facility mål och syften. I synnerhet syftar det till att ta reda på hur bidrag mekanism och kapacitet utveckling arbetar för de icke-statliga aktörerna, och att vilken utsträckning anläggningen är att uppnå eller sannolikt kommer att uppnå de övergripande målen och mål, och; den övergripande effekten och effektiviteten av anläggningen. Av slutsatserna och rekommendationerna från utvärderingen informerade ambassaden i Sverige och UKaid att även agera! på eventuella nödvändiga justeringar eller förbättringar på operativa, taktisk och strategisk nivå krävs för att bättre bidra till de begränsningar som inför de icke-statliga aktörerna inom ENRM under andra halvan av programmet som är 4 år. Översynen konstaterade att anläggningen hittills har påverkat nationella säkerhetsmyndigheter antagandet av integrativ strategi för ENRM genom opinionsbildning och ökad kapacitet att genomföra väl genomtänkt program på specifika tematiska områden. De mest anmärkningsvärda framgångarna i anläggningen är omfattningen på vilka organisationer som har goda idéer och anslutningar till samhället men saknade institutionell kapacitet har anammat och vuxit till en position där de inte bara påverkar gemenskapens ENRM frågan men också påverka politiken. Medverkan av icke-statliga aktörer i påverkar ENRM politik och rättsliga ramar har varit framgångsrik och progressiva. Sammantaget visar programmet stark inverkan bland olika delar av befolkningen där parterna arbetar. Dessa inkluderar inverkan på rättigheter, konflikten skadebegränsande åtgärder, förbättring av försörjning, hälsa, sporra gemenskapens åtgärder, bland annat. Den översyn visade att CRM har underlättat nyheter och händelser som jordbruk torka resistenta grödor, användning av energisparande ugnar och gör organisk gödsel som är inriktad på att främja lämplig teknik och klimat ändra strategier för begränsning och anpassning. Jämställdhetsperspektivet har uppnåtts till följd av CRM-aktiviteter, kvinnor i gräsrötterna har kunnat få sina röster i förhållande till ENRM där ingen fanns.

PDF image