Evaluación Observatorio de procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional de Colombia - Informe Final

Publication date:
2014-12-30
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:61
Language:
Spanish
Authors:
Miguel Serrano , Camilo Bernal , Francoise Roth
Description:
Sedan December 2007, Sverige har stött OBSERVATORIUM på NEDRUSTNING, DEMOBILISERING och ÅTERANPASSNING (ODDR) med syftet att följa upp alla typer av DDR processer i Colombia, (individuella och kollektiva processer; demobiliserade från gerillan och paramilitära strukturer etc.). Dessutom att ge ingångar för den akademiska debatten såväl som för beslutsfattarna och att skapa plattformar för dialog och medverkan av olika inblandade aktörer och konsolideringen av institutionella och sociala nätverk om DDR. Under 2010 genomfördes en extern utvärdering som finansieras av Sida. De viktigaste slutsatserna var att ODDR var relevant eftersom det var ett bra svar på behovet av att markera och övervaka DDR frågor; Det är den enda initiativ som analyserar det ur akademisk synvinkel och som systematiskt ta itu med de politiska, sociala och ekonomiska komplicerade fenomen genom olika synpunkter. När det gäller dess effektivitet, den utvärdering bekräftade att man har uppnått de flesta av sina mål och det var erkännande och nyttan av den höga kvaliteten på sina produkter och arbetsgruppen. När det gäller effekt, bidrag till den akademiska debatten samt att design pedagogiska offentlig politik för demobiliserade människor, var betonade. Slutligen, i fråga om samordning, utvärdering bekräftat allianser med andra viktiga aktörer som ministerier (utbildning, Försvar), borgmästarens kontor (Bogotá, Medellin), andra offentliga institutioner som ACR, blandade institutioner som CNRR och internationella organisationer som OAS-MAPP. Utifrån denna utvärdering, stödde ambassaden ODDR för 2010 och 2012. Denna utvärdering omfattar denna jumbo perioden stöd och analyserat den uppnått resultat, relevans, effektivitet, effektivitet, effekter och hållbarhet. Denna utvärdering identifieras lärdomar av planering, genomförande och projektövervakningen.

PDF image