Evaluation of thematic results achieved and demonstrated within the Programa de Acções para uma Governação Inclusiva e Responsável - AGIR - Final Report

Publication date:
2014-10-06
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:37
Language:
English
Authors:
Annica Holmberg , José Jaime Macuane , Padil Salimo
Description:
AGIR är en fem års redovisningsskyldighet som finansieras av Sverige, Danmark och Nederländerna som har stöd för moçambikiska civila samhället. Utvärderingen inventerar resultaten från fyra tematiska delprogram och bedömer fitness-för-syfte tillämpade resultat ramar. Frågorna om relevans och effektivitet är i fokus och dessa aspekter bedöms från en människa rättighetsbaserad strategi. I utvärderingen dras slutsatsen att AGIR är en relevant och välbehövligt stöd till Moçambiques civila samhället och att den möjliggör det civila samhället att verka för rättigheter, ansvarsskyldighet och öppenhet. De tematiska delprogrammen har uppnått många resultat på utgångsnivån men de partnering organisationer har haft svårt att påvisa förändringar i utfall nivå. Detta är delvis på grund av resultatramarna. Hanteringen av resultaten har varit en stor utmaning för de inblandade aktörerna i programmet. Utvärderarna fann att AIR har bidragit till att skapa beteendeförändringar bland skattebärare och därmed förutsättningar för framtida förändringar i utfall nivå.

PDF image