Evaluation of the Sida funded Programme of Core Support and connected projects in Ukraine - Final Report

Publication date:
2015-02-19
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2015:2
Language:
English
Authors:
Cecilia Karlstedt , Megan Bick , Katerina Stolyarenko
Description:
Denna utvärdering bedömer relevans, effektivitet och inverkan av den svenska kärnstöd till ukrainska civila samhällets organisationer (CSO) samt programmets synergieffekter och komplementaritet till andra aktuella givarinitiativ för civila samhällets stöd. Resultaten tyder på att de tre stegvis tillämpas av svenska ambassaden är en effektiv modell för organisationsförändring, förbättrade prestanda och ökad hållbarhet stöds CSO och Sida har fångat en nisch för kapacitetsutveckling baserad på agendan för biståndseffektivitet.

PDF image