External evaluation of the Amref Health Africa Project on Sexual Reproductive Health Rights for the Young People (Tuitetee – Lets Fight For It), 2010- 2015 - Final Report

2015-02-19

Publication Author:
Bernt Andersson, Shamshad Rehmatullah and Ian Christoplos
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)
Description:
2015:4 Sida Decentralised Evaluation / Detta var en end-of-projektutvärdering utförs från och med november 2014 till januari 2015. Det övergripande målet med projektet var att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa bland 100 000 unga människor i Iringa och Dar es Salaam regioner. Utvärderingen fann att det övergripande målet hade nåtts. Projektet hade en varaktig effekt i att förändra medvetenheten, beteende och vård sökande efter ett avsevärd antal ungdomar i de tre riktade kommunerna. Tjänster på nuvarande nivå, kvantitativt och kvalitativt, får fortsätta en tid, men kommer inte vara hållbar utan ytterligare stöd, trots den avsevärd kapacitetsuppbyggnad genom projektet på kommunen och hälsa faciliteten nivå, om hur man planerar, budget, upprätta, driva och stödja tjänsterna. Begränsad finansiering från den nationella budgeten kommer sannolikt förhindra utbyggnaden av tjänster till andra vårdinrättningar.