The Research Cooperation for Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin (2008-2012) - Final Report

Publication date:
2014-12-19
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:53
Language:
English
Authors:
Eliseo R. Ponce , Serena Sanchez
Description:
Utvärderingen omfattar åren 2008-2012, den sista fasen av Mekarn 1, _ ett Sida stött nätverk sedan 2001 om forskningssamarbete för Boskap baserade hållbara jordbrukssystem i Nedre Mekong Basin (MEKARN). Femton universitet och forskningsinstitutioner i Vietnam, Laos, Kambodja, Thailand och Sverige är deltagarna i samarbetet. Programmet koordineras av Nong Lam University i Ho Chi Minh City, Vietnam, i samarbete med den svenska lantbruksuniversitet (SLU). Fokus för forskningen är en hållbar användning av lokala resurser i småskaliga djurhållningssystem för att förbättra försörjningen för fattiga bönder. Syftet med utvärderingen är att följa upp utvecklingen av nätet, inventera framsteg, samt bedöma var programmet står mot planerade aktiviteter och utfall, och dess uppsatta mål samt hur det ligger i den framväxande utveckling inom regionen.

PDF image