Evaluation of Save the Children’s Child Rights Governance and Protection Projects in Tanzania – Zanzibar project - Final Report

2014-12-19

Publication Author:
Cecilia M Ljungman, Annika Nilsson, Clement Mashamba and Koshuma Mtengeti
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)
Description:
2014:64 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en utvärdering av Rädda Barnens projekt "Att stärka flerparts National Child Protection System i Zanzibar (2011-2014). Den beställdes av den svenska ambassaden i Tanzania. Utvärderingen visade att tusentals barn i utsatta situationer har biträtt och gjorts medvetna om sina rättigheter genom projektet och ett brett utbud av strukturer har inrättats. Projektet har lagt en grund för barnskyddssystemet och har bidragit till att sätta våld mot barn på regeringen och medias agenda. Projektet är högst relevant, eftersom våld och sexuella övergrepp mot flickor och pojkar i Zanzibar är ett stort problem. Dock har den snabba expansionen av projektet negativ påverkan av dess effektivitet och hållbarhet. Mycket få barn når det formella rättssystemet och de som inte gör det får ofta inte hjälpt. Kvaliteten på de nuvarande strategier, strukturer och tjänster behöver konsolideras och förbättras innan upptrappning ytterligare.