Transaction costs and Development aid through Sida - A pre-study for a strategic evaluation

Publication date:
2014-12-19
Series:
Sida Studies in Evaluation
Series number:
2014:2
Language:
English
Author:
Eva Lithman
Description:
Syftet med förstudien är att ge vägledning om värdet av att använda begreppet transaktionskostnader som fokus för en strategisk utvärdering eller föreslå andra, bättre, metoder vid val biståndskanaler och samarbetsformer. Även om transaktionskostnader kan förstås som "kostnader som inte tillför något till värdet av en transaktion" är konceptuellt användbart vid bedömning av stöd är det inte uppenbart hur en utvärdering med fokus på transaktionskostnader kan utformas. Sida är part i ett stort antal transaktioner varje år mellan olika partnerorganisationer i många olika sammanhang. Sökkostnader, kostnader för förhandling och avtal samt uppföljning och kontroll i samband med dessa transaktioner är verkliga men svåra att definiera och kvantifiera. Studien föreslår ett breddat utvärderingsfokus och definierar fyra teman som relaterar till transaktionskostnader.

PDF image