Assessment of possibilities of Swedish support to promote accountability, transparency and civil society capacity in Tanzania - Final Report

Publication date:
2014-11-18
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:45
Language:
English
Authors:
Henrik Alffram , Pontus Modée , Shamshad Rehmatullah
Description:
Uppdraget inleddes för att tillhandahålla den svenska ambassaden i Tanzania med ett underlag för välgrundade beslut avseende dess stöd till Tanzanias CSO strävar efter att utkräva ansvar och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna. Sveriges syn på engagemang i det civila samhället inkluderar att bygga relationer baserade på respekt och partnerskap, ett noggrant urval av strategiska ingripanden och en preferens för grundläggande finansiering och långsiktigt stöd. . Dessa aspekter har uppskattats av partner organisationer och bidrog till ett effektivt stöd. Även om det finns stora utmaningar för situationen för de mänskliga rättigheterna i Tanzania, finns det plats för landets civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet och att samarbeta med och påverka regeringen. Som en följd av detta har det också varit möjligt för CSO och deras DP att lämna viktiga bidrag till att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna och ansvarsskyldighet för regeringen.

PDF image