Evaluation of Sweden funded Culture Fund of Zimbabwe Trust Project: Changing the Cultural Landscape in Zimbabwe Society - Final Report

Publication date:
2014-12-05
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:50
Language:
English
Authors:
Madeleine Elmqvist , Charlton Tsodzo , Ian Christoplos
Description:
Kulturfonden är en oberoende, icke-statlig organisation med ett övergripande mål att "bidra till tillväxten av kultursektorn i Zimbabwe genom att tillhandahålla finansiering och tekniskt stöd till kulturutövare, institutioner och verksamheter ". Sida har stött fonden sedan 2003. Utvärderingen, som har bedömt Kultur Fondens resultat under de senaste tre åren, drar slutsatsen att organisationen har etablerat en hållbar fond med stark ledning och en kapacitet som har bidragit till utvecklingen av kultursektorn i landet. På samma gång det understryker att fonden väsentligt behöver bygga sin kapacitet inom resultatbaserad förvaltning och utveckla mer explicita människorättsbaserade metoder och stöd till ekonomiska och sociala rättigheter bli ett fordon för framtida svenskt stöd.

PDF image