Report from the meeting: Mobilising Institutional Investment in Africa

STOCKHOLM 22 OCTOBER, 2014

Publication date:
2014-12-16
Language:
English
Description:
Ökade infrastrukturinvesteringar är nödvändiga för att upprätthålla en stark tillväxt i Afrika och i synnerhet för att göra tillväxten allomfattande och lindra fattigdom. Institutionella investerare har kapital och en investeringshorisont som matchar efterfrågan på långsiktiga investeringar. Vid ett rundabordsmöte den 3 augusti 2014 i samband med Afrika ledarnas toppmöte i Washington, DC, en liten grupp av givare, institutionella investerare och multilaterala organisationer diskuterade hur man kan mobilisera långsiktiga institutionella infrastrukturinvesteringar i Afrika. Detta var det första mötet med en arbetsgrupp, under ledning av Sida tillsammans med USAID, för att utveckla och överföra modeller för infrastrukturinvesteringar.

PDF image