Sida’s support to the Food and Agriculture Organization (FAO) 2013

2014-10-27

PublicationDescription:
Portfolio Overview / År 2013 bidrog Sida till 11 projekt och program genom FAO, med ett totalt utbetalda beloppet på 153 Mkr. FAO är den sjunde största multilateral mottagande organisationen när det gäller Sidas Multi-Bi utbetalningar. Jordbruket och skogsbruket stod för ungefär hälften av stödet till FAO 2013.