Sida’s support to the World Bank Group Trust Funds 2013

2014-10-27

PublicationDescription:
Portfolio Overview / År 2013 utbetalades Sida 1.318 MSEK till 58 förvaltningsfonder som förvaltas av Världsbanksgruppen. Detta gör att WBG de största mottagarna Multi-Bi bidrag från Sida, med en andel på cirka 20 procent av den totala fler Bi stöd. När det gäller bidrag till Världsbankens fonder, Sverige var den 11: e största givaren.