Final Evaluation of the National Integrated Monitoring and Evaluation System (NIMES) Capacity Development Project (CDP) - Final Report

Publication date:
2014-11-11
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:47
Language:
English
Authors:
Bernt Andersson , Rikke Ingrid Jensen , Harriet Naitore , Ian Christoplos
Description:
Syftet med projektet var att utveckla kapacitet att genomföra och samordna det nationella integrerade Övervakning & Utvärderingssystem i Kenya genom utveckling av politik, strategier och verktyg för M & E och genom utbildning för att stärka M & E kapacitet. De viktigaste resultaten är utvecklingen av M & E Work och indikatorer Handbook, utveckling av en Kommunikationsstrategi och en omfattande omvärldsanalys och behovsbedömning. Dock har flera utgångar som inte varit uppnås till fullo. De partiella framgångar främst hänvisa till utvecklingen av handlingar som inte har godkänts eller ej genomförts. Projektet har genomförts under en decentraliseringsprocess som skapade länen som en ny kommunal enhet, som ersätter distrikten. En annan utmaning har varit att nyckelprodukter såsom M & E politik och ramarna M & E var utvecklats under en regering och efter valet, ändrade regeringen och har ännu inte förbättrats dessa dokument.

PDF image