Evaluation of International School of Economics (ISET) in Georgia - Final Report

Publication date:
2014-11-18
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:43
Language:
English
Authors:
Klas Markensten , Ian Christoplos
Description:
Detta är en utvärdering av International Economics School (ISET) i Georgien för perioden 2006-2014. Sida har finansierat 30 procent av kostnaderna för masterutbildningen vid ISET, motsvarande 25,45 mSEK. ISET har producerat mycket hög standard utexaminerade som har fått bra anställning eller fortsatt med forskarutbildning i Europa eller Amerika. Lite forskning har gjorts, men ISET producerar väl använd ekonomisk index och har mycket god räckvidd genom seminarier och via internet. ISET rekommenderas att fokusera på Georgien i regionen, att fortsätta kraftfullt dess insatser för att öka intäkterna, och att införa ett planering och övervakningssystem. Sida rekommenderas att fortsätta finansiera ISET och dess anslutna Politiska institut.

PDF image