Tracing research capacities in Tanzania

A study of Tanzanian PhD holders trained within the Tanzania – Sweden Research Cooperation.

Publication date:
2014-10-06
Language:
English
Author:
Solveig Freudenthal
Description:
Vetenskap, teknik och innovation anses vara nyckeln drivrutinerna för ett lands ekonomiska tillväxt och välfärd och högskolor har en central roll för att uppnå detta. I många låginkomstländer dock, har universiteten inte kunnat axla detta ansvar utan extern stöd. Den logiska grunden för svenskt stöd till forskning har varit att varje land behöver minst ett offentligt universitet som kan producera nödvändig analytisk kompetens och forskning av hög kvalitet. De flesta av det svenska stödet till forskning kapacitetsuppbyggnad genom åren har fokuserat på PhD, i syfte att bygga upp en kritisk massa av akademisk personal som kan bedriva forskning av hög kvalitet och så småningom kunna utbilda sina egna forskare. Det svenska forskningssamarbetet med Tanzania går tillbaka till 1977 och medan samarbetsprogrammet har kontinuerligt utvärderats med avseende på den institutionella kapacitet som erhålls, har det funnits lite eller inget fokus på kapacitet och utveckling av enskilda Tanzaniska forskare.

PDF image