Development Trends - SEPTEMBER 2014

INCREASING ENGAGEMENT OF MEN AND BOYS FOR GENDER EQUALITY

Publication date:
2014-10-14
Language:
English
Author:
Paul Dover
Description:
Utvecklingssamarbetet har ett ökat fokus om jämställdhet mellan könen i syfte att förbättra kvinnors samt flickors missgynnade position och status. Fokus ligger främst på kvinnor och flickor som mål grupper, samtidigt som jämställdhetsintegrering är den allmänt begagnad strategi. Det som ofta saknas är det interrelational lins jämställdhetsanalys; uppmärksamhet är begränsas till det ena könet. Den ignorerar män och pojkar's situation och deras inflytande på samt relationer med kvinnor och flickor, som systrar, mödrar, mormödrar, flickvänner, partners eller andra. Vidare mäns roller och relationer som medarbetare, arbetsgivare, tjänsteleverantörer, lokala ledare, religiösa ledare har också viktiga influenser på kvinnor samt flickors liv.

PDF image