World Food Programme (WFP) 2013

Publication date:
2014-10-27
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Under 2013 betalade Sida sammanlagt 134 miljoner kronor till stöd för fyra WFP interventioner. Sida ger stöd till katastrofinsatser på WFP i händelse av extraordinära humanitära behov, som ett komplement till kärnstöd, som uppgick till 512 miljoner kronor under 2013. Detta gör Sverige till den åttonde största givaren till WFP.

PDF image

Download:
53,52 KB