Evaluation of Sida financed interventions for increased access to Electricity for poor people - Drawing on international experience and case studies in Tanzania and Mozambique - Synthesis Report

2014-05-23

Publication Author:
Dolf Noppen
Series:
Serier – Sida Evaluation
Description:
2014:1 Sida Evaluation / I denna rapport utvärderas Sida finansierade insatser för ökad tillgång till el för fattiga människor, som bygger på internationella erfarenheter och fallstudier i Tanzania och Mocambique.