Miljöförbättringar i Indien får återverkningar även i Sverige

2014-07-09

Publication
Author:
Sida
Description:
Ett exempel på aktörssamverkan i Indien / Eftersom den indiska ekonomin växer snabbt, en av landets mest akuta utmaningar är hur man ska hantera den växande industrins skadlig inverkan på miljön. Ett samarbete mellan det svenska Naturvårdsverket och Indiska Centrum för vetenskap och miljö kommer att leda till genomförandet av nya miljölagar, vilket gynnar alla inblandade parter. Denna publikation finns även på engelska. pages:2