IOM Partnership on Health and Mobility in East and Southern Africa (PHAMESA)

2014-07-09

Publication
Author:
Gael Lescornec, Aguil Deng
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2014:27 Sida Decentralised Evaluation / I en region som kännetecknas av hög mobilitet och världens värsta epidemier av HIV och tuberkulos (TBC), är det helt avgörande att ha ett regionalt program med fokus på migration och hälsa. IOM ( The International Organization for Migration) inledde sitt partnerskap om hälsa och rörlighet i östra och södra Afrika (PHAMESA) under 2010 med målet att bidra till förbättrade standarder för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande av migranter, med fokus på hiv, genom att stödja hälsobehovet i alla faser av migrationsprocessen. Utvärderingen skulle: i) granska programmets framgångar; ii) bedöma dess effektivitet, effektivitet, relevans, utformning, inverkan och hållbarhet; iii) konsolidera lärdomar och iv) ge rekommendationer.pages:80