Män inspirerar varandra till starkare papparoll

2014-07-09

Publication
Author:
Sida
Description:
Ett exempel på aktörssamverkan i Sydafrika / I ett samarbete mellan sydafrikanska Sonke Gender Justice och svenska Män för Jämställdhet blir sydafrikanska och svenska pappor mer närvarande och delaktiga i sina barns liv. Långsiktigt ser de att det bidrar till ett mer jämlikt samhälle och minskat våld mot kvinnor.pages:2