Sidas årsredovisning 2008

ÅR2008

Publication date:
2009-02-19
Language:
Swedish
Description:
Årsredovisningen för 2008 presenterar endast resultat över myndighetens administration samt myndighetens ekonomiska ställning utgående från återrapporteringskrav i regeringens regleringsbrev för 2008. Sidas andel av det svenska utvecklingssamarbetet finns presenterat i en ny fristående resultatbilaga till årsredovisningen. Bilagan ingår i regeringens resultatskrivelse till riksdagen om Sveriges bistånd. Årsredovisningen för 2008 är inte översatt till engelska. Länk till resultatbilagan

PDF image

Download:
1,35 MB