Evaluation of Sida financed interventions for increased access to Electricity for poor people - Drawing on international experience and case studies in Tanzania and Mozambique - Synthesis Report

Publication date:
2014-05-23
Series:
Sida Evaluation
Series number:
2014:1
Language:
English
Author:
Dolf Noppen
Description:
I denna rapport utvärderas Sida finansierade insatser för ökad tillgång till el för fattiga människor, som bygger på internationella erfarenheter och fallstudier i Tanzania och Mocambique.

PDF image